Hakkımızda

Corel Finance Kimdir.

KOBİ KOREL YATIRIM A.Ş ,çözüm ortaklığı veya işbirliği yaptığı kurumsal müşterilerine, iş ve proje geliştirme,ihracat geliştirme ,dış ticaret ve yatırım ve finansman çözüm hizmetleri sunmaktadır..Cözüm alternatiflerimiz,doğrudan ortaklık şeklinde olabileceği gibi,uygun ortaklıkların kurulması ve /veya işbirliği(/stratejik ortaklık) şeklinde de olabilmektedir.
Genel olarak stratejik ortaklık bağı ile bağlı olduğumuz şirketlerin ürün ve hizmetlerini, örgütlenmiş olduğumuz ülke pazarlarına çıkarmak, ihracat kavramıyla tanışmamış şirketlere ihracat olanakları hazırlamak,yada yeni pazar arayışındaki şirketlere pazarlar, projeler bulmak, bu kapsamda geliştirdiğimiz projelerde proje sonuçlanıncaya kadar proje içinde aktif rol almaktayız.
Stratejik ortaklıkların uluslararası piyasalarda rekabet edebilirlik için son derece önemli olduğu kanısındayız.Aralarında yerel veya çok uluslu uzman müşavirler, yatırımcılar, finansmancılar, işletmeciler, tüccarlar, işverenler ve müteahhitlerin de olduğu birçok değişik grupla çeşitli ticari ve sanayi projeler için ortaklıklar işbirliktelikleri oluşturmak ana politikamızdır.
Genellikle çaliştiğımız ülkelerin yerel firmaları ile işbirliği içinde çalişmayi tercih etmekteyiz.Ülkeyi ve ülke Pazar şartlarını en iyi bilen,sorunları kolayca çözebilenlerin ülkelerin yerel firmaları olduğu inancındayız.
Bir proje; gerek ticari ve gerekse yatırım projesi olsun, baştan sona ele alındığında, tasarımcılar, işverenler, müşteriler, işletmeciler, finansçılar yatırımcılar, imalatçılar gibi birçok değişik gurubu içermektedir. Bu gurupların hepsinin ya da bir kısmının profesyonel bir organizasyon yönetimiyle güçlerini birleştirmesi, hem projeye hem de ortaklığa büyük değer katabilmektedir.
Bu yüzden KOBI KOREL YATIRIM A.Ş sürekli olarak değişik guruplarla,proje bazında oluşturulacak ortaklık ve/veya stratejik ortaklık tekliflerini ciddiyetle değerlendirmektedir.

Şirketimizle ilgili en son bilgiyi burada bulacaksınız. Şirketimizle ilgili en son...

Mutlu müşteriler

2562

Servisler

8

Üyeler

4

Şirket araştırmaları

50

İş danişmanliği

İşletmenizi benzersiz ve en iyi kılan ana avantajlarını ekleyin. Müşterilerin neden ürünlerinizi veya hizmetlerinizi seçmeleri gerektiğini ve ürün satın alındıktan sonra ne gibi avantajlar elde edeceklerini yazın. Kendi metninizi yazın, biçimlendirin ve Bitti'ye basın.